Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Gentamicin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: gentam) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM:

Venblod i rör med gel, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Prov bör tas andra behandlingsdygnet, omedelbart före nästa dos (dalvärde) och en timme efter den samma. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar per vecka.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork. 14 dygn i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Riktvärden

Terapeutiskt-Dalvärde

< 2,0 mg/L

Toxiskt-Dalvärde

> 2,0 mg/L

Terapeutiskt-Toppvärde

4,0  - 12,0 mg/L

Toxiskt-Toppvärde

> 12,0 mg/L

8-tim. konc. (c8) vid 1 dos/dygn

1,5  -  4,0 mg/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Gentamicin hör till gruppen aminoglykosider och är ett bredspektrumantibiotika med baktericid effekt. Det verkar genom att störa bakteriernas proteinsyntes så att bakterierna dör. Det används ensamt såväl som i kombination med andra antibiotika, vid behandling av allvarliga infektioner, såsom sepsis och endokardit. Halveringstiden i plasma är 2-3 timmar. Karakteristiskt för aminoglykosider är att de är nefrotoxiska och dessutom kan ge skador på hörsel och balanssinnet. Dessa biverkningar är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen och styrning av behandlingen med koncentrationsbestämningar är därför värdefulla

Terapikontroll enligt FASS: Koncentrationen i prov taget omedelbart före ny dos inte överstiga 2 mg/L (dalvärde) vid administrering två gånger dagligen och 1 mg/L vid administrering 1 gång dagligen. I prov taget 1 timme efter påbörjad administrering bör koncentrationen vara minst 4 mg/L men inte överstiga 10-12 mg/L (toppvärde). En progressiv ökning av dalvärdet avslöjar en pågående ackumulering, varvid dosintervallet ska förlängas efter uppskattad njurfunktion. Prov bör tas andra behandlingsdygnet, omedelbart före nästa dos (dalvärde) och en timme efter den samma. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar per vecka.

I klinisk praxis används även 8-timmars-koncentration (c8) som vägledning för dosering då dos ges en gång per dygn. Denna koncentration bör ligga mellan 1,5– 4 mg/L.

Strama Nationell | Dosering av aminoglykosider (infosynk.se)

Metod

PETINIA-analys

Ackrediterad

JaSökord:

Gentamicin antibiotika infektion Garamycin Gensumycin endokardit antibiotikakoncentration aminoglykosid gentam
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-14 09:32