Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Fenytoin

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: fenyt) alt pappersremiss

Provtagning

Prov bör tas före dosering.
Venblod i rör med gel (art nr 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art nr 13066).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22˚ C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.5 månader i frys.

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall / Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall: 40 - 80 µmol/L

Indikation

Utvärdera behandling, intoxikationer.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Fenytoin, Epanutin®, används vid behandling av epilepsi. Absorptionen av fenytoin från mag-tarmkanalen varierar mellan olika beredningar och mellan individer. Stora individuella skillnader föreligger i metabolism och utsöndring av läkemedlet. Jämviktskoncentration uppnås vanligtvis efter omkring tio dagars behandling. Kinetiken är dosberoende varför en liten dosändring kan ge proportionerligt mycket större koncentrationsändring. Många läkemedel kan interagera med fenytoin och leda till koncentrationsändringar av klinisk betydelse, antingen uppåt eller nedåt. Metabolismen av fenytoin kan vara försämrad hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket orsakar förhöjda plasmakoncentrationer. Behandlingen bör styras och kontrolleras med ledning av det kliniska svaret och plasmakoncentrationsbestämningar. Risken för biverkningar som nystagmus, ataxi och mental påverkan ökar vid koncentrationer >80 µmol/L. Nivåer över 120 µmol/L innebär stor risk för allvarliga symtom.

Metod

Enzymimmunanalys.

Ackrediterad

JaSökord:

Fenytoin antiepileptikum Epanutin epilepsibehandling Fenantoin Fenantoin-Recip Lehydan läkemedel fenyt
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:34