Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2017-05-23
Upprättat av
RJ
Godkänt av
ES

S- Digoxin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: digox) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör, art nr 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art nr 13066).

Prov tas före morgondos eller tidigast 6 timmar efter senaste dos.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22˚ C vid 2400 x g
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i korkade rör.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall / Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall < 1,4 nmol/L, se även Fass

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Digoxin är en digitalisglykosid som binder till och hämmar NaK-ATPas, som transporterar kalium in i och natrium ut ur cellerna. Den används för behandling av hjärtsvikt och hjärtarrytmier särskilt snabba förmaksflimmer. Digoxin absorberas, vid peroral tillförsel, till 50-80 procent och merparten utsöndras oförändrat via njurarna.

S-Digoxin analyseras vid misstänkt digitalisintoxikation och vid avvikelser från väntad behandlings effekt, t.ex. vid absorbtionsstörningar eller njurinsufficiens. Vid kombinationsbehandling med annan medicin (t.ex. kinidin) kan S-Digoxin behöva följas. Risk för toxisk påverkan ökar vid koncentrationer >2,6 nmol/L, men intoxikationssymtom kan uppträda vid lägre nivåer.

Interferens och felkällor

Digitalisantidot interfererar med analysen och kan ge missledande svar. Hos njursjuka i, flera dagar efter behandling.

Ackrediterad

JaSökord:

Digoxin Lanoxin Lanacrist digitalisintoxikation
  • Redaktör: Monica Andersson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2017-06-10 21:19