Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2021-10-08
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P- D-Dimer

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: dimer) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g alt 2 x10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 8 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet:
8 timmar i kyla (överhälld plasma).
1 månad i frys (överhälld plasma).

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall

<0,2 mg/L 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

D-Dimer är lösliga proteiner som bildas vid plasminmedierad nedbrytning av fibrin.

D-Dimer är förhöjt vid ventrombos, lungembolism (VTE) och disseminerad intravasal koagulation (DIC). D-Dimerhalten stiger normalt (upp till dubbelt) under graviditet. Vid preeklampsi är nivån ytterligare förhöjd. Låggradig klinisk misstanke (enligt strukturerad klinisk gradering) i kombination med negativ D-Dimer hos polikliniska patienter talar starkt emot förekomst av venös tromboembolism, vilket har ett stort diagnostiskt värde. Däremot kan förhöjda värden ses även vid andra tillstånd, t.ex. vid infektioner eller postoperativt under åtminstone en vecka. Negativt D-dimer kan föreligga vid >1 veckas VTE anamnes och sensitiviteten för distala tromboser är låg.

Interferens och felkällor

Patienter som fått preparat som innehåller anti-mus antikroppar (HAMA) och prover som innehåller reumatoid faktor (RF) kan riskera att få falskt höga D-Dimer-nivåer.

Metod

Turbidimetri, immunologisk

Ackrediterad

Nej

°Sökord:

D-Dimer DVT djup-ventrombos lungemboli fibrinolys tromboembolism koagulation trombos DIC hemostas emboli dimer
  • Redaktör: Maria Hennersson Zemrén
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2021-10-08 13:25