Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Cystatin C

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: cystC) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel)

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Hållbart:
14 dagar i rumstemperatur,
3 veckor i kyla,
minst 5 år i frys -70°C.

Svarsrutiner

Alla dagar, dygnet runt. eGFR beräknas och besvaras automatiskt med Cystatin C.

Referensintervall

CYSTATIN C
Inget referensintervall för S-Cystatin C medföljer.

GFR

>65 år:         > 60 mL/min/1,73m² kroppsyta
51-65 år:      60-110     "
18-50 år:      80-125    "
2-17 år:        86-134    "
<2 år:           okänt

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Cystatin C är en liten polypeptid (13 kDa), som finns såväl intra- som extracellulärt och utsöndras med konstant hastighet från alla kärnförande celler. I njuren filtreras cystatin C fritt i glomeruli, återresorberas i proximala tubuli och bryts ned nästan fullständigt. Ingen tubulär utsöndring förekommer. Till skillnad från den traditionella markören S-Kreatinin påverkas S-Cystatin C inte av kön, ålder, muskelmassa eller diet. Cystatin C upptäcker även tidig njurskada, d.v.s. måttlig njurinsufficiens, säkrare än kreatinin. Det avslöjar också en hastig försämring av njurfunktionen snabbare än kreatinin tack vare en kortare halveringstid.

När man är intresserad av en persons njurfunktion, används ofta måttet relativ glomerulär filtration (relativt GFR) i vilket filtrationsenheten är mL/min/1,73m2. Laboratoriet gör därför en estimering av relativ glomerulär filtrationshastighet; eGFR i mL/min/1,73 m2 för varje beställning av S-Cystatin C. Beräkningen utförs med CAPA-formeln.

Om man emellertid önskar hjälp med att beräkna dosering av läkemedel, som till väsentlig del utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, är det dock den absoluta glomerulära filtrationen (mL/min), som är av största intresse. Den kan beräknas från en persons längd, vikt och relativa eGFR.

För snabb sådan beräkning hänvisas till

https://www.egfr.se/

Interferens och felkällor

Hypothyreos ger lägre Cystatin C värden vilket innebär en överskattning av GFR.

Hyperthyreos ger högre Cystatin C värden vilket innebär en underskattning av GFR.

Höga kortisondoser ger högre Cystatin C värden vilket innebär en underskattning av GFR.

Under graviditet är inte GFR-resultat från Cystatin C respektive Iohexolclearance jämförbara eftersom utsöndring av Cystatin C (medelstor markör) då skiljer sig från utsöndring av små molekyler, ex Iohexol. Mätt med Iohexolclearance ses en betydande förhöjning av GFR under hela graviditeten. Däremot ses ingen förändring av Cystatin C eGFR under 1a och 2a trimestern och under 3e trimestern ökar Cystatin C med ca 30 % vilket innebär lägre eGFR.

Metod

Turbidimetri, immunologisk

Ackrediterad

JaSökord:

Cystatin Cystatin-C clearance njure njurfiltration njurfunktion njurinsufficiens eGFR estimerat-GFR GFR relativt-GFR cystC
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:35