Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

B- Cyklosporin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod CYA) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör med tillsats av EDTA (art nr 12131) alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats).

Prov ska tas omedelbart före nästa dos.

Provhantering

Centrifugeras EJ

Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur. ≤7 dygn i kyl. Vid längre förvaring ska provet frysas.
Rör med koagel skall inte analyseras.

Svarsrutiner

Analysen utförs 3ggr/vecka, vanligtvis måndag, onsdag och fredag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutisk nivå beror på den kliniska situationen.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Cyklosporin A (Ciklosporin) är en liten hydrofob cyklisk polypeptid med ursprung i svampriket. Den är kraftigt immunhämmande, främst via T-lymfocyter.

Cyklosprorin används som immunsuppressivt läkemedel dels vid t.ex. autoimmuna sjukdomar, dels i samband med organtransplantationer och för att förhindra avstötning.

Den terapeutiska nivån är individuell och vid transplantationer styrs nivån främst beroende på tidpunkten från transplantationen. Man måste också beakta vilken provtagningsrutin som tillämpats. Maximal koncentration nås vanligen inom 1-2 timmar. Mer än 6 månader efter njurtransplantation används vanligen riktområdet 50-150 μg/L för dalvärden (morgonprov).

För höga doser och då följaktligen höga koncentrationer innebär allvarliga risker för biverkningar. Den allvarligaste är nedsatt njurfunktion som kan förbli bestående. Därtill finns risk för leverskada och andra biverkningar. För låga koncentrationer kan innebära risk för avstötning. All immunsuppressiv behandling innebär i sig ökad risk för infektioner. Cyklosporin interagerar farmakokinetiskt och farmakodynamiskt med många andra läkemedel. Alla mediciner som stimulerar CYP3A4 i levern, sänker cyklosporinnivån, ex: Feno-barbital, Fenytoin, Karbamazepin. Mediciner som inhiberar CYP3A4 i levern höjer cyklosporinnivån, ex: Erytromycin.

Interferens och felkällor

Falskt högt resultat: provet taget strax efter dos.

Vissa typer av antikroppar i patienten kan påverka analysen.

Heparin (hög molekylvikt), kanamycin B-sulfat, lidokain, mykofenolsyra, mykofenolsyra-glukoronid, fenobarbital, spektinomycin och vankomycin kan interferera.

Kan korsreagera med metaboliter av cyclosporin, ffa vid nedsatt eliminering (t.ex. under gallstas).

EVF-gränser 0,25-0,55. Högre EVF kan ge låga värden.

Metod

Abbott Alinity i Cyclosporine

Ackrediterad

JaSökord:

Cyklosporin Ciklosporin Cyklosporin-A immunsuppressiv-behandling Sandimmun transplantation CYA
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 13:02