Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2020-06-29
Upprättat av
ES
Godkänt av
ES

S- Calcium joniserat, S-JonCa++

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS alt pappersremiss. Provkod i VAS: Cajon

Provtagning

Venblod i gelrör (art nr 12631). Ej trombinrör.
Ta provet med minsta möjliga stas, undvik pumpning med handen.
Röret måste fyllas helt.

Provhantering

Centrifugeras inom 2 timmar i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Proppen får inte avlägsnas före analys.
Hållbart: 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

1,15 - 1,33 mmol/L.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Ungefär hälften av totalmängden calcium i plasma är fritt, "joniserat" calcium, vilket utgör den biologiskt aktiva formen. Resten är proteinbundet (ffa till albumin) eller komplexbundet (till citrat, fosfat, sulfat, lipider m.fl.).

Calciumjonkoncentrationen är av vital betydelse för olika cellfunktioner såsom enzymreaktioner, permeabilitet, neuronaktivitet och muskelkontraktioner m.m. och är därför mycket hårt reglerad. Det är koncentrationen av fritt kalcium som är den biologiskt och diagnostiskt intressanta vid misstanke om rubbad calciumomsättning. Vid hypoalbuminemi, njurinsufficiens och hos patienter som fått stora blodtransfusioner (citratblod) är analys av fritt calcium nödvändig då totalcalcium ger en felaktig bild av kalciumtillgången för vävnaden.

Hypokalcemi (sänkta värden) ses bl.a. vid D-vitaminbrist, brist på parathormon(PTH), uremi, och efter massiv blodtransfusion (citrattillförsel).

Förhöjda värden ses bl.a. vid hyperparatyreoidism, maligniteter, sarkoidos, D-vitamin-intoxikation och ibland vid långvarig litiumbehandling.

Interferens och felkällor

Hemolys ger falskt låga analysresultat

Metod

Potentiometri, jonselektiv

Ackrediterad

JaSökord:

calcium-joniserat D-vitaminbrist endokrin-sjukdom epilepsibehandling hyperkalcemi hyperparathyreoidism hypokalcemi hypoparathyreoidism joniserat-calcium kalcium kalk litiumbehandling malabsorption myelomatos njursjukdom sarkoidos skelettsjukdom uremi Cajon
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2022-06-09 10:44