Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2020-06-04
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- CA 125, S-Cancerantigen 125

Utförande laboratorium

Klin kem lab Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: CA125) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Centrifugerat prov hållbart:
Gelrör: 5 dygn i kyl.
Avhällt serum: 6 månader i frys. Frys endast en gång.

Svarsrutiner

Analyseras 2 dagar per vecka.

Referensintervall / Beslutsgräns

<35 kU/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Cancerantigen 125 (cancerassocierat antigen 125) är ett glykoprotein (200 kDa) som normalt produceras av epitel som utkläder hålrum som pleura, perikard och peritoneum.

Serumnivån av CA 125 är förhöjd hos 50-90 procent av patienter med icke-mucinös ovarialcancer och den har visat sig värdefull att följa vid behandling och för att tidigt upptäcka recidiv vid icke-mucinös ovarialcancer. Postoperativt föreligger god korrelation mellan CA 125-nivån och kvarvarande tumörmassa vid ovarialcancer. Vid adjuvant cytostatikabehandling korrelerar CA 125-nivån med behandlingseffekten. En ökning av CA 125 med >50 procent signalerar recidiv mer än fyra månader före kliniska tecken eller andra diagnosmetoder. Vid utredning av misstänkt resistens i bäckenet skall CA 125 inte bedömas isolerat utan tillsammans med ultraljudsfynd. Studier har visat att vid beräkning av Risk of Malignancy Index (RMI) med brytpunkt vid 200, kan man med en sensitivitet på 71 procent och en specificitet på 92 procent diskriminera mellan maligna och benigna bäckenresistenser.

Förhöjda nivåer av CA 125 kan ses också vid andra maligniteter t.ex. i cervix, endometrium, uterus, pankreas, lungor, kolon-rektum och bröst. Operativa åtgärder eller andra tillstånd som retar epitelet i hålrum som pleura, perikard och peritoneum leder ofta till en ökning av CA 125 i serum, t.ex. levercirros med ascites och pankreatit.

Interferens och felkällor

Kraftig lipemi (S-Trig >22 mmol/L) kan ge felaktiga analysresultat.

Provet bör inte tas tidigare än 8h efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Metod

Elektrokemiluminicens, immunlogisk

Ackrediterad

NejSökord:

CA125 Cancerantigen-125 tumörmarkör
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2020-11-23 15:10