Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2020-08-20
Upprättat av
KL
Godkänt av
ES

B- Blodstatus med B-Celler, differentialräkning

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: blsd) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i EDTA-rör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats).

Två diffutstryk ska sändas med, om provet inte anländer till laboratoriet samma dag som provtagningsdagen. Diffutstryken ska märkas med LID-nummer och patientens initialer.

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Om differentiering ej kan göras med maskin, krävs manuell differentiering, sådan utföres måndag-fredag dagtid.
Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med laboratoriet.

Referensintervall

Blodstatus
Referensvärden för blodstatusparametrarna finns angivna under resp. parameter.
EPK, EVF, Hb, LPK, MCHC, MCV, TPK

Celler
(absoluta tal x109/L)

 

Neutrofila

Lymfocyter

Monocyter

Eosinofila

Basofila

>18 år

1,6-5,9

1,1-3,5

0,2-0,8

<0,5

<0,1

12-<18 år

1,5-7,5

1,0-3,3

0,2-0,8

<0,5

<0,06

6-<12 år

1,6-7,9

1,0-4,3

0,2-0,9

<0,6

<0,07

2-<6 år

1,5-8,3

1,1-5,8

0,2-0,9

<0,6

<0,07

6 mån-<2 år

1,2-7,2

1,5-8,1

0,3-1,2

<0,9

<0,07

>2-<6 mån

1,0-7,2

2,1-9,0

0,2-1,2

<0,8

<0,08

>1-2 mån

0,8-4,7

2,3-9,1

0,3-1,2

<0,7

<0,08

15-30 d

1,2-5,5

2,1-8,4

0,3-1,4

<0,9

<0,08

0-14 d

1,6-6,8

1,8-8,0

0,5-1,8

<0,8

<0,2

 

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Blodets celler bildas från primitiva hematopoetiska celler i benmärgen. Huvudparten av differentieringen äger rum i benmärgen varför blodet normalt huvudsakligen innehåller mogna, differentierade celler. Vid ett flertal tillstånd primärt hematologiska, infektiösa, reaktiva m.m. avviker antalet celler i blodet.

En automatiserad differentialräkning av leukocyter ger inte en komplett information om de mindre vanliga, normala eller onormala cellerna, men instrumentet ger dock varningar på ett eller flera sätt. När så krävs utförs då en manuell differentialräkning. Den inbördes fördelningen mellan cellslagen och differentieringsgraden kan skilja sig från den normala men även kvalitativa förändringar kan ses i enskilda celler eller poeser.

Interferens och felkällor

V.g. se respektive parameter i blodstatus

Metod

Flödescytometri alt manuell räkning

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

blodstatus celler leukocyt-klassificering hematologi differentialräkning Blst/B-celler leukemi körtelfeber mononukleos blsd
  • Redaktör: Laboratoriemedicin
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-06-09 10:07