Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4.0
Ersätter
3.2
Giltig from
2018-07-09
Upprättat av
RJ
Godkänt av
ES

S, Ascites- Bilirubin, total

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: bil, AVbil) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.

ASCITES
Tas i polypropenrör med gul skruvkork eller annat rör utan tillsats.

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g.
Ljuskänsligt, varför ev. tilläggsbeställning skall ske inom 2 timmar.
Hållbarhet: 7 dagar i kyla i rör med kork.
4 timmar ljusskyddat i rumstemperatur.

ASCITES
Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Analyseras som serum.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år

< 26 µmol/L

13-17 år

< 30 ”

8-12 år

< 14 ”

6 mån-7 år

< 8,0 ”

1-6 mån

< 12 ”

< 1mån

< 180 ”

  Ascites     Referensvärde saknas       

Medicinsk bakgrund

Bilirubin bildas vid nedbrytning av hemoglobin i fagocyterande celler. Det bildade okonjuge-rade bilirubinet transporteras, bundet till albumin, till levern där det konjugeras med glukuron-syra för att sedan utsöndras via gallan. Fortsatt nedbrytning sker sedan i tarmen bl.a. till urobiliner som delvis återresorberas till levern, det s.k. enterohepatiska kretsloppet. I plasma förekommer normalt störst andel okonjugerat (indirekt reagerande) bilirubin.

Ökat totalt bilirubin kan antingen bero på ökad mängd okonjugerat och/eller konjugerat bilirubin. Ökning av okonjugerat bilirubin ses vid ökad produktion av bilirubin, som t.ex. vid hemolytisk anemi, vid genetiska tillstånd med nedsatt konjugeringsförmåga, som t.ex. Gilberts syndrom och Crigler-Najjars sjukdom och hos nyfödda. Hos nyfödda stiger okonjugerat bilirubin under de första levnadsdagarna, med en koncentrationstopp inom 3-5 dagar efter födseln. Detta beror på att levercellerna inte har full enzymatisk kapacitet att konjugera bilirubin med glukuronsyra i kombination med en kraftigt ökad blodkroppsdestruktion. Andra orsaker till förhöjt okonjugerat bilirubin hos nyfödda är hemolytisk sjukdom (Rh-immunisering) och bröstmjölksikterus. Bilirubinkoncentrationer på ca 200 mmol/L kan innebära risk för hjärnskada (s.k. kernikterus) och aktiv behandling krävs för att undvika detta (ljus, utbytestransfusioner).

Ökning av konjugerat bilirubin förekommer vid gallvägsocklusion eller vid omfattande lever-cellsskador.

I ascitesvätska talar en förhöjd kvot mellan uppmätt bilirubinkoncentration i ascitesvätskan/ serumbilirubin jämfört med motsvarande albuminkvot för att en blödning skett i bukhålan under de senaste 2 veckorna.

Interferens och felkällor

Direkt solljus under 1 timme sänker total bilirubin med 50 %.
Inomhusljus under 2-3 timmar sänker total bilirubin signifikant.

Indikan och indocyaningrön, ICG (kontrast medel) ger falskt för höga värden.

Ackrediterad

Ja, serumprov i SunderbynSökord:

bilirubin ascites gallsten gallvägssjukdom gallvägstumör hemolys hemolytisk-anemi hepatit ikterus lever leversjukdom
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2018-07-09 14:59