Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Bilirubin, konjugerat

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: bilk) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör med gel eller trombin alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g. Ljuskänsligt, varför ev. tilläggsbeställning skall ske inom 2 timmar.
Hållbarhet: 4 timmar ljusskyddat i rumstemperatur.
7 dagar i kyla i rör med kork.
3 månader i frys (avhällt serum).

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall

>18 år

< 8,6 µmol/L

13-17 år

< 12,2 ”

8-12 år

< 5,7 ”

6 mån-7 år

< 3,6 ”

1-6 mån

< 5,1 ”

< 1mån

< 10 ”

Medicinsk bakgrund

Bilirubin är i huvudsak en nedbrytningsprodukt av hemdelen i hemoglobinet.
Det bildade okonjugerade bilirubinet (det "indirekt" reagerande bilirubinet) transporteras till levern bundet till albumin. I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för att sedan utsöndras via gallvägarna till tarmen. En mindre del konjugerat bilirubin återgår också normalt från levercellerna till plasma. Normalt utgör det konjugerade bilirubinet mindre än 20 procent av totalbilirubinet i plasma hos vuxna. Levern har normalt stor reservkapacitet för konjugering och utsöndring av bilirubin.

Höjda värden av konjugerat bilirubin ses vid gallvägsocklusioner, t.ex. gallsten eller malignitet som täpper till gallvägarna men kan även ses vid leverparenkymskada, t.ex. hepatit.

Hos nyfödda kan förhöjda värden av konjugerat bilirubin ses vid gallvägsobstruktioner (t.ex. gallvägsatresi, intrahepatiska gallvägsocklusioner), galaktosemi och idiopatisk neonatal hepatit.

Interferens och felkällor

Direkt solljus under 1 timme sänker total bilirubin med 50 %.
Inomhusljus under 2-3 timmar sänker total bilirubin signifikant.

Hemolys ger falskt låga värden.

Indocyaningrön, ICG (kontrast medel) ger falskt för höga värden.

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Nej

 Sökord:

Bilirubin ikterus kolestatisk-sjukdom gallsten lever gallvägsstas bilk