Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- Antitrypsin, alfa-1

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: antitr) alt pappersremiss.
S-alfa-1-antitrypsin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel)

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i kyla. För längre tider ska avhällt serum frysas i -20°C .

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män:       0,86-1,75 g/L
Kvinnor: 0,94-1,94 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Antitrypsin (alfa-1-antitrypsin) är den viktigaste proteashämmaren (serpin) i serum och plasma. Den syntetiseras huvudsakligen i levern och finns i flera genetiska varianter. Den verkar mot ett flertal proteaser, särskilt granulocytelastas men också mot t.ex. trypsin.

Antitrypsin är ett akutfasprotein som stiger vid inflammation. Relativ antitrypsinstegring i jämförelse med övriga akutfasproteiner talar för leverskada eller östrogenpåverkan. Vid slutet av en graviditet stiger värdena upp mot dubbla övre normalvärdet. Även östrogensubstitution och p-piller ökar koncentrationen.

Låga värden ses förutom vid svåra proteinförluster vid genetisk alfa-1-antitrypsin-brist som predisponerar för emfysemutveckling. Genetisk typning (PI-typning) bör göras vid värden < 0,7 g/L.

Analysen bör ingå i utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom och av neonatal och juvenil ikterus samt i allmän utredning av leversjukdom.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

A1AT akutfasprotein akutfasreaktant alfa-1-antitrypsin alfa-1-antitrypsinbrist antitrypsin elfores emfysem ikterus ikterus-juvenil ikterus-neonatal inflammatorisk-reaktion KOL leversjukdom plasmaprotein proteinelektrofores antitr elfo