Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
8.0
Ersätter
7.0
Giltig from
2021-10-15
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P- Antitrombin, P-AT

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: AT) och/eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g alt 2 x10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 48 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet för avhällda prover:

6 timmar i rumstemperatur 48 timmar i kyla.

1 månad i frys.

Svarsrutiner

Analyseras alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall

Vuxna 0,80-1,20 kIE/L

Barn < 3 månader har lägre värden.

Medicinsk bakgrund

Antitrombin (tidigare kallat antitrombin III) syntetiseras i levern och är en av den viktigaste hämmaren till de serinproteaser som bildas vid blodkoagulationen. Den kan inaktivera trombin, faktor Xa, faktor IXa, faktor XIa. Heparin fungerar som en katalysator och komplexbildningshastigheten mellan antitrombin och t.ex. trombin ökar ca tusen gånger. I blodet in vivo finns det på endotelcellernas yta heparansulfat, som har samma effekt. Brist på antitrombin kan vara ärftlig och innebär en ökad risk för att få venös trombos. Patienter som är heterozygoter för antitrombinbrist har en plasmakoncentration som är sänkt till 50-60 procent av den normala. Detta innebär en ökad trombosrisk. Förvärvad antitrombinbrist kan förekomma t.ex. vid nefrotiskt syndrom, leverskada och vid disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). Halveringstiden för antitrombin är normalt 2-3 dygn men kan sjunka till 4 timmar vid DIC.

Interferens och felkällor

Terapeutiska doser av hirudin eller andra direkta trombininhibitorer, såsom Pradaxa (Dabigatran®), orsakar felaktigt förhöjd antitrombinaktivitet då denna metod är baserad på hämning av trombin. Apixaban och Rivaroxaban interfererar inte med denna metod.

Metod

Fotometri, trombinbaserad

Ackrediterad

JaSökord:

AT antitrombin trombosutredning DIC hereditär-antitrombinbrist antitrombinbrist-hereditär koagulation koagulationshämmare tromboembolism nefrotiskt-syndrom hemostas