Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2023-03-16
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P- Anti-FXa LMWH

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus 

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod:aFXa) och/eller pappersremiss.  

Provtagning 

Venblod eller artärblod i citratrör.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provhantering

Centrifugeras i 2 x 10 min 22oC vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 4 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet ej centrifugerat:
4 timmar

Hållbarhet för avhällda prover:
4 timmar i rumstemperatur
72 timmar i frys , -20˚C.
6 månader i frys. -70˚C.

Svarsrutiner

Analysen utförs måndag och torsdag.

Referensintervall

Se FASS. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Faktor Xa-molekylen har normalt en funktion att aktivera protrombin och därmed bilda trombin. Anti-Faktor Xa analysen är en funktionell analys som underlättar mätning av direkt hämning av faktor Xa och kan användas för monitorering av behandling med lågmolekylärt heparin (LMWH), tex Fragmin® och Innohep®. I vanliga fall behövs ingen monitorering, men för vissa patientgrupper, tex vid nedsatt njurfunktion kan en mer noggrann övervakning behövas.

Analysen är ett indirekt mått på hur väl antikoagulerad patienten är av heparin behandlingen. Aktiviteten hos både ofraktionerat (UFH) och lågmolekylärt heparin (LMW) är beroende av deras bindning till antitrombin. Bindning av heparin till antitrombin inducerar en konformationell förändring i molekylen som påskyndar antitrombins hämmande aktivitet. När en individ inte tar antikoagulantia behandling bör anti-Xa koncentrationen vara noll eller omätbar. Internetmedicin.se har föreslagen tolkning för anti-Xa-nivåer.

Interferens och felkällor

Interferens av Rivaroxaban, Apixaban, Fondaparinux, Danaparoid Natrium och PF4 kan förekomma

Metod

Kromogent test

Ackrediterad

Nej
  Sökord:

anti FXa aFXa LMH LMWH lågmolekylärt heparin antifaktor-Xa fragmin innohep