Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P- Ammonium

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus 

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: ammoni) eller pappersremiss.  

Provtagning

Venblod i EDTA-rör. Prov skall tas i slutet system och provröret skall vara helt fyllt. Kapillärt tagna prover rekommenderas inte, då luftexposition medför falskt förhöjda värden.

Blanda väl. Placeras på is för transport till laboratoriet inom 15 minuter från provtagning.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter vid 2400 x g inom 30 minuter efter provtagning (om provet skall skickas rekommenderas kylcentrifugering).

Häll av plasman.
Skickas fryst.

Hållbarhet:
≤ 2 timmar i kylskåp.
3 veckor i frys.

Svarsrutiner

Analyseras alla dagar dygnet runt.

Referensintervall

Alla åldrar 18-72 µmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Ammoniak, NH3, bildas vid nedbrytning av olika kvävehaltiga substanser, främst aminosyror och föreligger ffa som ammoniumjon (NH4+). Produktionen sker huvudsakligen i magtarmkanalen och recirkuleras till levern och elimineras via ureabildning. Ammoniumjonen är toxisk för hjärnan. Analysen används ibland för uppföljning av behandlingseffekten vid leverencefalopati och vid diagnostik av sällsynta rubbningar i någon av ureacykelns enzymfunktioner hos barn. Vid levercirros med portahypertension och utbildat kollateralkretslopp eller vid anlagd porta-cava-anastomos stiger ammoniumkoncentrationen och varierar påtagligt med intaget av kvävehaltig föda.

Interferens och felkällor

Hemolys ger falskt för höga värden.

Metod

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Nej. Sökord:

Ammonium ammoniak leverencefalopati ureacykeln ureacykeldefekter enzym kväve ammoni