Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Albumin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.
 

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: alb) alt pappersremiss.
S-Albumin ingår även i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) som utförs i Sunderbyn.

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter, 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
Hållbarhet: 3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Rutinkemi: alla dagar dygnet runt
Proteinelektrofores(albumin ingår): måndag – fredag (Sunderbyn)

Referensintervall /Beslutsgräns

>70 år

34-45 g/L

41-70 år

36-45 

18-40 år

36-48  

15-17 år

35-50

8-15 år

37-47

1-8 år

35-45

<1år

25-46

 

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Albumin är ett transportprotein för fettsyror, bilirubin, hormoner, joner och läkemedel, men på grund av den låga molekylvikten och den höga koncentrationen är den också viktig för att upprätthålla det kolloidosmotiska trycket.

Normalt förekommer cirka hälften av allt albumin i cirkulationen och andra hälften i intercellulärrummet och utbytet mellan dessa två rum sker på ett till två dygn.
Albumin syntetiseras i levern och kataboliseras främst i kapillärendotelet.
I serum och plasma ses sänkt albuminkoncentration vid inflammatorisk reaktion, syntesdefekt vid leverskada, förluster, samt förskjutningar till extravaskulärrummet.

Ju mer uttalad inflammation, t.ex. vid kraftig infektion, desto lägre blir albuminkoncentrationen på grund av förskjutning från den vaskulära mot den extravaskulära poolen.
Minskad syntes ses också vid malabsorbtion.
Abnormt stora förluster kan förekomma via njurarna (nefrotiskt syndrom), tarm (protein-loosing enteropathy) eller hud (brännskador).
Ökad albuminkoncentration ses vid dehydrering.

Interferens och felkällor

Lägre värden (10-15 %) vid sängläge.
Falskt låga resultat kan orsakas av uremi (kroniskt förhöjt urea).
Falskt låga resultat kan orsakas av gallstas (kroniskt förhöjt konjugerat bilirubin).

Metod

Bromkresolpurpur metod, spektroskopisk (BCP)

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

albumin dehydrering elfores hydreringsgrad intorkning kolloidosmotiskt-tryck malabsorption nefros nefrotiskt-syndrom plasmaprotein proteinelektrofores transportprotein ödem alb elfo
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 14:44