Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Blodcentralen
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2019-12-12
Upprättat av
ML
Godkänt av
MN

Transfusionskomplikationsutredning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn

Remiss

Blankett "Rapport vid transfusionskomplikation", se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 3 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA
Kapillärprov: 3 rör, minst 500 µL kapillär Microgard EDTA, lila EDTA

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen på rapporten ska vara underskriven

Provhantering

Blodprov, taget efter transfusion, och den blodenhet som patienten reagerat mot skall snarast transporteras till blodcentralen tillsammans med ifylld blankett "Rapport vid transfusionskomplikation".

Svarsrutiner

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt (preliminärt svar lämnas per telefon)

Alla transfusionskomplikationsutredningar utförs i Sunderbyn. Prover tas på respektive sjukhus och lämnas till blodcentralen då den är bemannad, se tider nedan. Övrig tid då blodcentralen inte är bemannad kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Gällivare: Inlämning av prover för transfusionskomplikationsutredning endast mellan kl 07:00 - 22:00. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Kiruna: Inlämning av prover för transfusionskomplikationsutredning endast mellan kl 07:00 - 20:00. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Piteå: Inlämning av prover för transfusionskomplikationsutredning endast mellan kl 07:00 – 20:45. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Kalix: Inlämning av prover för transfusionskomplikationsutredning endast mellan kl 07:00 – 17:00. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Indikation

Vid reaktion på transfusion av blodkomponenter, fel/förväxling vid transfusion. Vid transfusionskomplikation skall transfusionen avbrytas och patientens ID uppgifter kontrolleras mot transfusionsdokumentet och blodenheten. Patientansvarig läkare avgör om utredning skall göras. Komplikationen bedöms som lätt, måttlig eller svår.

OBS! Allvarliga komplikationer samt fel/förväxlingar skall omedelbart rapporteras till blodcentralen.

Vid lätta, allergiska reaktioner är provtagning ej nödvändig men ifylld blankett "Rapport vid transfusionskomplikation" skall lämnas till blodcentralen.

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

  • Felaktigt angiven identitet
  • Patientens sjukdom och medicinering
  • Hemolys av blodkroppar i provet
  • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
  • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Ackrediterad

Ja (ingående analyser), Blodcentralen SunderbynSökord:

Transfusionskomplikation komplikation transfusionsreaktion reaktion
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Magnus Nordström
  • Senast ändrad: 2019-12-12 13:27