Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Blodcentralen
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2020-12-16
Upprättat av
ML
Godkänt av
MN

Transfusionskomplikationsutredning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn

Remiss

Blankett "Rapport vid transfusionskomplikation", se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 3 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA
Kontrollera att provtagning sker på rätt patient samt att uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen på rapporten ska vara underskriven med namnteckning.

Provhantering

Blodprov, taget efter transfusion, och den blodenhet som patienten reagerat mot skall snarast transporteras till blodcentralen tillsammans med ifylld blankett "Rapport vid transfusionskomplikation".

Prover tas på respektive sjukhus och lämnas till blodcentralen då den är bemannad, se tider nedan. Övrig tid då blodcentralen inte är bemannad kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Sunderbyn: Inlämning av prover dygnet runt

Gällivare: Inlämning av prover endast mellan kl 07:00 - 22:00. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Kiruna: Inlämning av prover endast mellan kl 07:00 - 20:00. Helger efter kl. 16.00 måste beredskapstjänstgörande labbpersonal kontaktas. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Piteå: Inlämning av prover endast mellan kl 07:00 – 20:45. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Kalix: Inlämning av prover endast mellan kl 07:00 – 17:00. Övrig tid kontaktas blodcentralen i Sunderbyn.

Indikation

Vid reaktion på transfusion av blodkomponenter, fel/förväxling vid transfusion. Vid transfusionskomplikation skall transfusionen avbrytas och patientens ID uppgifter kontrolleras mot transfusionsdokumentet och blodenheten. Patientansvarig läkare avgör om utredning skall göras. Komplikationen bedöms som lätt, måttlig eller svår.

OBS! Allvarliga komplikationer samt fel/förväxlingar skall omedelbart rapporteras till blodcentralen.

Vid lätta, allergiska reaktioner är provtagning ej nödvändig men ifylld blankett "Rapport vid transfusionskomplikation" skall lämnas till blodcentralen.

Svarsrutiner/tolkning

Alla transfusionskomplikationsutredningar utförs och svaras ut i Sunderbyn.

Alla dagar dygnet runt. Beställaren kontaktas omgående vid fynd som kräver akut åtgärd (preliminärt svar lämnas per telefon).

Slutgiltigt svar lämnas inom 5 dagar vid rutinutredning samt inom 14 dagar om kompletterande analyser behöver utföras.

Om orsak till transfusionskomplikation kan identifieras anges denna som ett positivt fynd.

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

  • Felaktigt angiven identitet
  • Patientens sjukdom och medicinering
  • Hemolys av blodkroppar i provet
  • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
  • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Ackrediterad

Ja (ingående analyser), Blodcentralen Sunderbyn



Sökord:

Transfusionskomplikation komplikation transfusionsreaktion reaktion




  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Magnus Nordström
  • Senast ändrad: 2020-12-18 08:58