Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Blodcentralen
Version
4.0
Ersätter
3.0
Giltig from
2019-12-12
Upprättat av
ML
Godkänt av
MN

MG-test, förenlighetsprövning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA
Kapillärprov: 2 rör, minst 500 µL/rör lila EDTA

Barn <4 månader, kontakta blodcentralen för information.

Ange på remissen de antal enheter som önskas och när de ska transfunderas. OBS! Kontakta alltid blodcentralen i god tid före planerad operation för att blodcentralen ska kunna förbereda så att passande blod finns till patienten!

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!
 

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Provet är hållbart 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Bör vara Blodcentralen tillhanda inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt, men prov bör inlämnas före kl 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion eller operation.

Gällivare: Utförs alla dagar mellan 07:00-22:00. Övrig tid på begäran. Prov bör inlämnas före kl 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion eller operation.

Kiruna: Utförs mellan kl 07:00 – 22:00 , övrig tid skickas prov till Gällivare elller Sunderbyn. Prov bör inlämnas före kl 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion eller operation.

Piteå: Utförs mellan kl. 0700 – 2045, övrig tid, vid behov skickas prov till Sunderbyn. Prov bör inlämnas före kl. 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion/ operation

Kalix: Utförs mellan kl: 07.00 – 17.00 alla dagar när reservation och transfusion planeras att genomföras vid Kalix sjukhus eller närliggande hälocentraler och vårdhem. Vid operationer skickas prov och remiss till aktuellt sjukhus.

Normalt lämnas svar inom 2 timmar. Svar finns att läsa i InterInfo (VAS). OBS! Analysen kan ta lång tid om patienten har starka köldantikroppar, är starkt DAT (Direkt AntiglobulinTest) positiv, har sällsynta eller många olika erytrocytantikroppar.

Giltighetstid för förprov till MG-test är 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Under den perioden kan patienten få MG-testat blod utan ytterligare provtagning.

Indikation

Inför operation och/eller transfusion av erytrocyter till patienter, som har ej tillämpbar BAS-test, på grund av att t.ex. irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats, köldantikroppar mm.

Tolkning

Vid godkänd MG-test reserveras erytrocytenheten 2 dygn räknat från reservationsdagen.

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Metod

Erytrocyter väljs efter patientens antikroppsbild och patientens plasma testas mot varje enskild erytrocytenhet före transfusion.

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen SunderbynSökord:

MG-test förenllighetsprövning serologisk-förenlighetsprövning mottagare/givare-test x-test korstest BKS-test
 • Redaktör: Isabella Björkman
 • Ansvarig: Magnus Nordström
 • Senast ändrad: 2019-12-12 12:53