Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Blodcentralen
Version
4.0
Ersätter
3.0
Giltig from
2019-12-12
Upprättat av
ML
Godkänt av
MN

BAS-test

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn, Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA
(I undantagsfall kan en mängd på ca 2 cm i röret räcka vid BAS-test. Kontakta blodcentralen för rådgivning)
Kapillärprov: 2 rör, välfyllda (minst 500 µL) lila EDTA

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

OBS! Prov till blodgruppering och BAS-test får ej tas samtidigt. I akuta situationer kan undantag göras men då krävs ID-kontroll och underskrift av två personer.

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Provet är hållbart 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Bör vara Blodcentralen tillhanda inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt. I normala fall lämnas svar inom 1 timme.
Gällivare: Utförs alla dagar mellan kl 07:00-22:00. Övrig tid på begäran. I normala fall lämnas svar inom 1 timme
Kiruna: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 – 22:00 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Gällivare eller Sunderbyn)
Piteå: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 – 20:45 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Sunderbyn)
Kalix: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 -17:00 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Sunderbyn)

Svar finns att läsa i InterInfo (VAS)

Indikation

Inför transfusion av erytrocyter.

Tolkning

Negativ BAS-test: Inga irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats.

Giltighetstid för godkänd BAS-test är 5 dygn (inklusive provtagningsdagen). Under den perioden kan patienten få transfusioner utan ytterligare provtagning.

Positiv BAS-test: Patienten har eventuellt irreguljära erytrocytantikroppar . Antikroppsutredning och MG-test måste utföras. Då testas patientens plasma mot varje enskild erytrocytenhet före transfusion.

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen SunderbynSökord:

BAS-test blodgruppskontroll-och-antikroppsscreen
 • Redaktör: Isabella Björkman
 • Ansvarig: Magnus Nordström
 • Senast ändrad: 2021-03-04 10:09