Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Analyssortiment, sökfunktion

Sök dokument

  • Analysförteckning med provtagningsanvisningar från laboratorierna inom blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi. (använd sökfunktionen längre ned på denna sida).
  • Analyssortiment patologi/cytologi, Unilabs (extern länk)

Resultat

1. Välj kategori
Sök dokument via kategori

2. Sök fritt
Förfina tabellens träffbild genom fritt ange sökord

3. Välj via alfabetiskt register
Sök dokument via kategori och bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Resultat

Analysnamn Beskrivandenamn
KLINISK KEMI Innehållsförteckning - klinisk kemiska laboratoriernas analyser
MIKROBIOLOGI Innehållsförteckning, Mikrobiologens analyser
BAS-test BAS-test
16sRNA, Bakteriespecifikt RNA 16sRNA, Bakteriespecifikt RNA
AB0- och RhD-gruppering AB0- och RhD-gruppering
Abscess odling Abscess odling
Acanthamoeba Acanthamoeba
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, P- Angiotensinkonverterade enzym (ACE) i plasma
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv- ACE i likvor
Acetylkolinreceptor antikroppar Acetylkolinreceptor antikroppar
ACTH, P- Adrenokortikotropt-hormon (ACTH) i plasma
Adalimumab Adalimumab
ADAMTS13, P-
Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning
Adenovirus, serologi Adenovirus, serologi
AFP, Alfa-fetoprotein, P- Alfa-fetoprotein i plasma
AFP, Amn- -
Akut lymfatisk leukemi .
Akut multiplex gastrointestinal panel PCR Gastrointestinal panel PCR
Akut multiplex pneumonipanel PCR Pneumonipanel PCR
Akut multiplex respiratorisk panel PCR Respiratorisk panel PCR
Akut myeloisk leukemi -
ALAT Alaninaminotransferas, S- Alanin-aminotransferas i serum, ALAT i serum
Albumin, Pv, Asc, Lv- Albumin i pleuravätska, ascites och ledvätska
Albumin, S- Albumin i serum
Albumin, U, tU, Dv-
Albumin/Kreatinin-kvot, U- Kvot mellan albumin och kreatinin i urin
Aldolas B, B- -
Aldosteron, P- Aldosteron i plasma
Aldosteron, tU- Aldosteron i urin
Alkalisk fosfatas, isoenzym, S- Alkalisk fosfatas, isoenzym i serum
Alkaliska fosfataser, ALP, S- Alkaliska fosfataser i serum, ALP i serum
Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- -
Aluminium, S- Aluminium i serum
Amatoxin, U-
Amfetamin, kiralt, U- -
Amfetaminer, screen U- Amfetamin screening i urin
AMH, Anti-Mylleriskt hormon, S- -
Amikacin, S- Amikacin i serum
Aminolevulinat (ALA), U- Aminolevulinat i urin
Aminosyror, kvant, fP- Aminosyror i plasma efter fasta
Aminosyror, kvantitativt, U, dU- -
Aminosyror, P, U- Aminosyror i plasma/urin
Amitriptylin, P-,S- Amitriptylin i serum
Ammonium P- Ammonium i plasma
Amylas iso (makro), S- -
Amylas, S, U, Pv, Asc- Amylas i serum, amylas i urin, amylas i ascitesvätska, amylas i pleuravätska
Amöbainfektion Amöbainfektion
ANA (AntiNukleära Antikroppar) ANA (AntiNukleära Antikroppar)
Anabola androgena steroider, U- Anabola androgena steroider i urin
Anaplasma (Ehrlichia) -
ANCA = Anti-Neutrofilic Cytoplasmatic Antibodies ANCA = Anti-Neutrofilic Cytoplasmatic Antibodies
Androstendion, S- Androstendion i serum
Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning
Anti-FXa LMWH Anti-FXa LMWH,Antifaktor Xa,Heparin,lågmolekylärt i plasma
Anti-IgA antikroppar, S- Anti-IgA antikroppar i serum
Antikroppar mot HLA-antigen Antikroppar mot HLA-antigen
Antikroppar mot interferon beta, S- -
Antikroppar mot leverantigen -
Antikroppsutredning
Antitrombin, P-, P-AT Antitrombin i plasma
Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT Alfa-1-antitrypsin i serum
Antitrypsin, F- Alfa-1-antitrypsin i faeces
APC-resistens, kvot, P- Aktiverad Protein C resistens kvot
Apixaban, P- Apixaban, P-
Apolipoprotein A1, Apo A1, S- Apolipoprotein A1 i serum
Apolipoprotein B, Apo B, S- Apolipoprotein B i serum
Apolipoprotein E-genotypning, B- Apolipoprotein E-genotypning
APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma
ASAT Aspartat-aminotransferas, S- Aspartat-aminotransferas i serum, ASAT i serum
Ascites, odling Ascites odling och mikroskopi
ASO (antistreptolysin O)-serologi Antistreptolysin O (ASO)-serologi
Aspergillus Aspergillus diagnostik
ASTA (Antistafylolysin)-serologi Antistafylolysin (ASTA)-serologi
Babesios Babesios
Bartonella, S- (antikroppspåvisning) Bartonella-antikroppspåvisning i serum
Bassängvatten Bassängvatten
Bensodiazepiner, U- screen Bensodiazepiner screening i urin
Benzodiazepin, S- Benzodiazepin i serum
Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM
Beta-Amyloid kvot, Csv- beta-Amyloid kvot, cerebrospinalvätska
Bilirubin, konjugerat, S- Konjungerat bilirubin i serum
Bilirubin, total, S, Ascites- Total bilirubin i serum, Total bilirubin i ascites
Binjurebark, autoantikroppar Binjurebark, autoantikroppar
Biopsi- och vävnadsodling Biopsi- och vävnadsodling
BLODCENTRALEN Innehållsförteckning - blodcentralen
Blodkomponenter Blodkomponenter
Blododling, bakterier och svamp Blododling inkl. svamp
Blodstatus med B-Celler, differentialräkning Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCHC, TPK och differentialräkning av vita blodkroppar
Blodstatus med B-Neutrofila Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCHC, TPK och neutrofila granulocyter
Blodstatus, B- Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCHC, TPK
Bly, B- Bly i helblod
Borreliaserologi, serum och likvor Borreliaserologi, serum och likvor
Borste - odling Borste - odling
Bronkoalveolärt lavage, BAL Bronkoalveolärt lavage, BAL
Bronksekret, bronksköljvätska - odling Bronksekret, bronksköljvätska - odling
Brucella serologi Brucella serologi
Brucella, odling Brucella, odling
Buprenorfin screen, U- Buprenorfin screening i urin
Bursa, odling
C1-inhibitor, P- C1-inhibitor i plasma
C1q, Komplement, S- C1q, Komplement i serum
C2 -
CA 125, Cancerantigen 125, S- Cancerantigen 125 i serum
CA 19-9 Cancerassocierat antigen 19-9, S- Cancerassocierat antigen 19-9 i serum
Calcium, joniserat, S- Joniserat calcium i serum, fritt calcium i serum
Calcium, S, tU- Calcium i serum, dygnsmängd calcium i urin
Campylobacter antikroppar Campylobacter antikroppar
Cancerassocierat antigen 15-3, S-
Cancerassocierat antigen 72-4, S- Cancerassocierat antigen 72-4 i serum
Cannabinoider THC, U- screen Cannabinoider THC screening i urin
CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling
Carbohydrate Deficient Transferrin, S-CDT Carbohydrate Deficient Transferrin, (CDT) i serum
CCP, Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP) Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid
CEA Carcinoembryonalt antigen CEA Carcinoembryonalt antigen i serum
Celler Csv- Celler i cerebrospinalvätska
Ceruloplasmin, P- Ceruloplasmin i plasma
Chimerism Chimerism
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR)
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar
Chlamydophila pneumoniae antikroppar Chlamydophila pneumoniae, antikroppar
Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR)
Chromogranin-A, fP- Chromogranin A i plasma efter fasta
Citalopram, S- Citalopram i serum
Citrat, U-
Clostridiodes difficile toxin Clostridium difficile toxin
Clostridium difficile odling Clostridium, odling
CMV (Cytomegalovirus)-antikroppar CMV_Cytomegalovirus-antikroppar
Coronavirus, COVID-19 SARS-CoV-2 genompåvisning RNA
Coronavirus, COVID-19, IgG Antikroppar SARS CoV-2 IgG Antikroppar
C-peptid, fP- C-peptid i plasma efter fasta
C-reaktivt protein, S-, S-CRP CPR i serum, C-reaktivt protein i serum
CRP hs S- -
Cryptococcus antigenpåvisning Cryptococcus, antigenpåvisning
CT-proAVP CT-proAVP
Cyklosporin, B- Cyklosporin i helblod
Cystatin C, S- Cystatin C i serum används ör beräkning av relativt estimerat GFR
Cystin, U- kvalitativt Cystin i urin
Cystin, U- kvantitativt Cystin_i_urin_kvantitativt
Cytokinproduktion TNF-alfa Cytokinproduktion TNF-alfa
Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR)
D-Dimer, P- D-Dimer i plasma
Dehydrokolesterol, 7-, S-
Dengue Dengue
Dentalt unitvatten, ingjutning Dentalt unitvatten, ingjutning
Dextropropoxifen, U- Dextropropoxifen i serum/urin
DHEAS, S- (Dehydroepiandrosteronsulfat) Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) i serum
Dialysvatten, bakterie och svampodling Dialysvatten, bakterie och svampodling
Diaminoxidas (DAO) Diaminoxidas (DAO)
Digitoxin, S- Digitoxin i serum
Digoxin, S- Digoxin i plasma
Dihydroxifenylalanin/Levodopa, P- -
Dikarboxylsyror, P- Dikarboxylsyror i plasma
Direkt antiglobulintest, DAT Direkt antiglobulintest, DAT
Disopyramid, S- Disopyramid i serum
DNA (nDNA) autoantikroppar DNA autoantikroppar
DNA-analys, hematologi DNA-analys, hematologi
DNA-analys, konstitutionell DNA-analys-konstitutionell
ECP (Eosinofilt katjoniskt protein), S- ECP (Eosinofilt katjoniskt protein)
EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi) EGFR plasma
Elastas, F-
ENA, antikroppar mot extraherbara kärnantigen Extraherbara Nukleära Antigener, autoantikroppar mot
Endomysium autoantikroppar Endomysium autoantikroppar
Endotoxin Endotoxin i vatten för tillredning, hemodialys- och hemofiltrationsvätska
Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica
Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR)
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) odling Enterohemorragist E. coli (EHEC) odling
Enterovirus, PCR -
Enterovirus-isolering -
Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar Epstein-Barr virus (EBV) antikroppar
Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR)
Erytroblaster, B- Erytroblaster
Erytrocytpartikelkoncentration, B- EPK EPK i helblod, Erytrocytpartikelkoncentration i helblod
Erytrocytvolymfraktion, B-EVF EVF i helblod, Erytrocytvolymfraktion i helblod
Erytropoetin, S- Erytropoetin i serum
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
Etanol, Metanol, Isopropanol, S-
Etanol, U- Etanol i urin
Etosuximid, S- Etosuximid i serum
Etylenglykol, S- Etylenglykol i serum
Etylglukuronid U-
Everolimus, B- Everolimus i helblod
Faderskapsutredning -
Faeces-odling, tarmpatogena bakterier Faeces-odling, tarmpatogena bakterier
Faktor H (komplementanalys)
Faktor IX, P- Koagulationsfaktor IX i plasma
Faktor V-genotyp, (B)Lkc-
Faktor VIII:C, P- Koagulationsfaktor VIII:C i plasma
Faktor XI, P- Koagulationsfaktor XI i plasma
Faktor XII, P- Koagulationsfaktor XII i plasma
Fenobarbital, S- Fenemal i serum
Fenytoin, fri fraktion, P-, S- Fenytoin, fri fraktion
Fenytoin, S- Fenytoin i serum
Ferritin, S- Ferritin i serum
Fetal RhD-screening
Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P- -
Fettsyror, fria, (FFA) fP- Fria fettsyror (FFA) i plasma
Fettsyror, långkedjiga, P- Långkedjiga fettsyror i plasma
Fibrinmonomer Fibrinmonomer
Fibrinogen, P- Fibrinogen i plasma
Filaria -
FISH-analys, hematologi FISH-analys, hematologi
Flucytosin, S- Flucytosin i serum
Flukonazol, S- Flukonazol i serum
Fluoxetin, S, P- Fluoxetin i serum
Flupentixol, S-, P- -
Folat, S- Folat i serum
Follikelstimulerande hormon (FSH), S- FSH i serum, Follikelstimulerande hormon i serum
Fosfat, S, tU-, U- Fosfat i serum, Dygnsmängd fosfat i urin
Fosfo-tau, Csv- -
Fosterdiagnostik pågående graviditet Fosterdiagnostik pågående graviditet
Francisella tularensis odling Francisella tularensis odling
Fytansyra, S- Fytansyra i serum
Galaktosidas, alfa, Lkc-
Galla Galla, odling och mikroskopi
Gallsyror, fP- Gallsyror i plasma efter fasta
Ganciklovir S- Ganciklovir i serum
Gangliosid antikroppar Gangliosid antikroppar
Gastrin, fS- Gastrin i serum efter fasta
GBM-antikroppar, S- GBM-antikroppar
Genotypning, B- CYP 2D6 genotypning i helblod
Gentamicin, S- Gentamicin i serum
GH, S- Tillväxthormon i serum
GHB (Gammahydroxysmörsyra), U- Gammahydroxysmörsyra (GHB) i urin
Glatt muskulatur antikroppar (SMA) Glatt muskulatur antikroppar (SMA)
Gliadin, antikroppar Gliadin antikroppar
Glukagon, fP- Glukagon i plasma efter fasta
Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv Glukos i plasma, Glukos i serum, Glukos i plasma efter fasta, Glukos i serum efter fasta, Glukos i ledvätska, Glukos i likvor, Glukos i cerebrospinalvätska
Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G-6-PD), B- -
Glukosylceramid, B- Glukosylceramid i blod
Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar
Glutamyltransferas, gamma, S-, S-GammaGT GammaGT i serum, Gammaglutamyltransferas i serum
Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) odling och mikroskopi
Granulocytantikroppar Granulocytantikroppar
Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling
Haemophilus ducreyi H.ducreyi DNA-påvisning med PCR
Haloperidol, S-, P- Haloperidol i serum/plasma
Haptoglobin, S- Haptoglobin i serum
HbA1c, B- Hemoglobin A1c, B- HbA1c i helblod, Hemoglobin A1c, hemoglobinfraktion i helblod
Hb-Fraktionering, (B)Ery- Hemoglobinfraktionering av erytrocyter i helblod
hCG-U Graviditetstest,U-hCG
HE4, P- -
Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens
Helicobacter pylori antikroppar Helicobacter pylori, antikroppar
Helicobacter pylori odlingsdiagnostik Helicobacter pylori odlingsdiagnostik
Helicobacter pylori, antigenpåvisning Helicobacter pylori, antigenpåvisning
Hemoglobin (Hb), B- Hemoglobin i helblod, Hb i helblod
Hemoglobin B, met, B-MetHb Methemoglobin i helblod
Hemoglobin fetalt HPLC, B- Fetalt hemoglobin i helblod
Hemoglobin, F- Hemoglobin i faeces, Hb i faeces
Hemoglobin, Hb, Pv- Hemoglobin, Hb i pleuravätska
Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb COHb i helblod
Heparinantikroppar, P-
Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM) Hepatit A antikroppar
Hepatit A Immunitet Hepatit A Immunitet
Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning
Hepatit B Hepatit B
Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR)
Hepatit B Immunitet Hepatit B Immunitet
Hepatit C antikroppar (anti-HCV) Hepatit C antikroppar
Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR)
Hepatit D Hepatit D
Hepatit E Hepatit E
Hepcidin-25, S- -
Herpes simplex genompåvisning (PCR) Herpes simplex genompåvisning (PCR)
Herpes simplex virus, serologi -
Heterofila antikroppar, Monospot Heterofila antikroppar, Monospot
HFE-genotypning, B- (hemokromatosmutation) HFE-genotypning i helblod
HHV-6 (humant herpesvirus 6) PCR (genompåvisning,DNA) Humant herpesvirus 6, HHV6
HHV-6 (humant herpesvirus 6) antikroppspåvisning (serologi) HHV-6 (humant herpesvisrus 6) antikroppspåvisning (serologi)
Histoner, antikroppar mot Histoner, antikroppar mot
Histoplasma -
HIV (Humant Immunbrist Virus) HIV 1 och HIV 2 (Humant Immunbrist Virus) antikroppar/HIV p24 antigen
HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) HIV, RNA kvantifiering (rtPCR)
HLA klass I, II, B- Vävnadstypning ur helblod
HLA-A29, B- -
HLA-B27 Allel B Bestämning av HLA-B27 allel i helblod PCR
Holotranskobalamin, S- -
Homocystein, S- Homocystein i serum
Homovanillat (HVA), U- -
HR-Urticaria, S- Histamin-frisättningstest
HTLV I och II (Humant T-lymfotroft virus) antikroppar Human T-lymfotroft virus (HTLV I och II) antikroppar
Hudbiopsi för DNA-analys Hudbiopsi för DNA-analys
Hudens basalmembran autoantikroppar (pemfigoid) Hudens basalmembran, autoantikroppar
Hudens intercellulärsubstans Hudens intercellulärsubstans autoantirkoppar
Humant koriongonadotropin+beta, S-, S-hCG+beta hCG+beta i serum, Humant choriongonadotropin plus fira betakedjor i serum
Huntingtons sjukdom, B- -
Hyaluronsyra Hyaluronsyra
Hydroxiprogesteron, 17-alfa- S- 17-Alfa-Hydroxiprogesteron i serum
Hydroxyindolacetat, 5 (5-HIAA), tU- Hydroxyindolacetat 5 i dygnsmängd urin
IA2 (insulinoma antigen) antikroppar IA2 (insulinoma antigen) antikroppar
Iduronidas, Alfa, B- Iduronidas i leukocyter ur belblod
IgA, Immunglobulin A, S- Immunglobulin A i serum
IgD IgD
IgE, Immunglobulin E, antikroppar mot specifikt allergen, P, S- Allergi, överkänslighet
IgE, Immunglobulin E, S, P- Immunglobulin E i serum eller plasma
IGF-1, S- Insuline-Like-Growth-Factor-1 i serum
IGF-bindningsprotein-3, S- -
IGF-II, S- (Insulinlike growth factor II) -
IgG, Immunglobulin G, S- Immunglobulin G i serum, IgG i serum
IgG-subklasser, S- Immunglobulin G-subklasser i serum
IgM, Immunglobulin M, S- Immunglobulin M i serum
Immunfenotypning -
Immuniseringssundersökning -
Implantat Implantat, odling
Infektionsscreening av asylsökande Infektionsscreening av asylsökande
Infektionsscreening av gravid Infektionsscreening av gravid
Infektionsscreening vid blodsmittetillbud Infektionsscreening vid blodsmittetillbud
Infektionsscreening vid infertilitetsutredning Infektionsscreening vid infertilitetsutredning
Infektionsscreening vid organdonation Infektionsscreening vid organdonation
Infliximab Infliximab
Influensa och RSV genompåvisning RNA Influensa och RSV genompåvisning RNA
Insulin, fP- Insulin i plasma efter fasta
Insulinantikroppar, S- -
Interleukin-6 (IL-6), P- -
Internetdroger, U- Droger på internet
Iohexolbelastning, S- Iohexolbelastning i serum
Isocyanat/aminmetaboliter, P- Isocyanat/aminmetaboliter i plasma
Isoniazid, P- Isoniazid i plasma
Itrakonazol (Sporanox) koncentrationsbestäming -
Japansk encefalit-virus Japansk encefalit-virus
Järn, S- Järn i serum
Kadmium, B- Kadmium i helblod
Kalcitonin, S- Kalcitonin i serum
Kalium, S, P, tU- Kalium i serum, Dygnsmängd kalium i urin
Kalprotektin, F- Kalprotektin i faeces
Karbamazepin, S- Karbamazepin i serum
Karbonat, total, S-, S-CO2 total Totalkarbonat i serum
Kardiolipin antikroppar Kardiolipin antikroppar
Karnitin, fritt och förestrat P- Karnitin, fritt och förestrat i plasma
Katekolaminer, tU- Katekolaminer i dygnsmängd urin
Kateterspets (CVK) Kateterspets (CVK) odling
KIT D816V Mutationsanalys KIT D816V Mutationsanalys
Klamydia- och Gonokock- DNA påvisning Klamydia och Gonokock påvisning med DNA amplifiering
Klomipramin, S- Klomipramin i serum
Klonazepam, S- Klonazepam i serum
Klorid, Pt(U)- -
Klorid, S- Klorid i serum
Klorokin, B- Klorokin
Klozapin, P-, S- Klozapin i serum
Koagulationsfaktor VIII, P- Koagulationsfaktor VIII i plasma
Kobalamin, S-, S-B12 Vitamin B12 i serum
Kodein, S, P- -
Koffein, S, P- -
Kokain, U-
Kolera Kolera
Kolesterol non-HDL S Kolesterol non-HDL S
Kolesterol, HDL, S- HDL i serum, "High density lipoproteins" i serum
Kolesterol, LDL, fS-S LDL-kolesterol i serum efter fasta
Kolesterol, LDL, S-, våtkemisk metod LDL-kolesterol i serum - våtkemiskt metod
Kolesterol, S, Pv- Totalkolesterol i serum, pleuravätska
Kolinesteras, S- Kolinesteras i serum
Komplementfaktor C3, S- C3 i serum, komplementfaktor 3 i serum
Komplementfaktor C4, S- C4 i serum, komplementfaktor 4 i serum
Komplementfunktion - alternativ väg Komplementfunktion - alternativ väg i serum
Komplementfunktion - klassisk väg Komplementfunktion - klassisk väg i serum
Komplementproteiner /analys -
Konjunktiva Konjunktiva odling och mikroskopi
Koppar, S- Koppar i serum
Koppar, U- Koppar i urin
Korneaskrap-odling Korneaskrap, odling
Kortisol, S- Kortisol i serum
Kortisol, Saliv- Kortisol i saliv
Kortisol, tU- Kortisol i dygnsmängd urin
Kreatinin, Asc, Dv- Kreatinin i ascites- och dialysvätska
Kreatinin, S- Kreatinin i serum
Kreatinin, U, tU Dygnsmängdkreatinin i urin
Kreatinkinas, total, S-, S-CK tot Total kreatinkinas i serum
Kristaller, Lv- Kristaller i ledvätska
Krom, S, U- -
Kromosomanalys och FISH, konstitutionell Kromosomanalys och FISH, konstitutionell
Kromosomanalys, hematologi Kromosomanalys, hematologi
Kryoglobuliner, S- Kryoglobuliner i serum
Kvicksilver, B- Kvicksilver i helblod
Kvicksilver, S, U- -
Laktat, P, Csv, Lv-,Pv- Laktat i plasma, Laktat i cerebrospinalvätska, laktat, Laktat i ledvätska
Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- Laktatdehydrogenas-isoenzym i serum
Laktatdehydrogenas, S-, LD LD-total i serum, Total laktatdehydrogenas i serum, Total laktatdehydrogenas i pleuravätska, Total-LD i pleuravätska
Laktosintolerans, genotyp. B(LKC)- Genotypning av laktasgenen i leukocyter ur helblod
Lamotrigin, P-, S- Lamotrigin i serum
Ledvätska, odling Ledvätska, odling
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg1) antigenpåvisning Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) antigenpåvisning
Legionella, vattenprov Legionella vattenprov
Legionella-diagnostik Legionella diagnostik
Leptospiros Leptospiros
Leukocytkoncentration, Dv-LPK Vita blodkroppar i dialysvätska, LPK i dialysvätska
Leukocytpartikelkoncentration, B-LPK Leukocytpartikelkoncentration i helblod, LPK i helblod
Leukocytpartikelkoncentration, Lv-, Asc-, Pv-LPK Vita blodkroppar i ledvätska, ascites och pleuravätska, LPK i ledvätska, ascites och pleuravätska
Levetiracetam, P, S- Levetiracetam i plasma eller serum
Likvor, odling Likvor, odling med anrikning och mikroskopi
Lipas, P- Lipas i plasma
Litium, S- Litium i serum
Liver kidney microsomes, antikroppar (LKM) -
Lp(a) lipoprotein, S- Lipoprotein (a) i serum
LSD, U- LSD i urin
Lupus antikoagulans, P- Lupus antikoagulans i plasma
Lutropin, luteiniseringshormon (LH), S- Luteiniseringshormon i serum, LH i serum
Lymfocyter (covid-19) Lymfocyter (Covid-19)
Lymfocytsubpopulation, B-
Lysosomala enzymer, B- Lysosomala enzymer i helblod
Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S- Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S-
M2 autoantikroppar M2 autoantikroppar
Magnesium, S, tU- Magnesium i serum, Dygnsmängd magnesium i urin
Malaria (PCR) -
Malaria serologi Malaria serologi
Malaria, mikroskopi och snabbtest Malaria, mikroskopi och snabbtest
MCH Hemoglobinmassa, B-
MCV, B(Ery)- Blodceller i helblod, Medelcellvolym i helblod
Medelcell hemoglobinmasskoncentration, MCHC, B- Hemoglobinkoncentration i erytrocyter ut helblod
Meningit/encefalit panel PCR Meningit/encefalit panel PCR
Meningokock serologi Meningokock serologi
Meprobamat, U- -
Metabol utredning, U-, P- -
Metadon, P- Metadon i plasma
Metadon, U- Metadon i urin
Metapneumovirus, PCR -
Metotrexat, S- Metotrexat i serum
Metoxikatekolaminer, P- Metoxikatekolaminer i plasma efter fasta
Metoxikatekolaminer, tU- Metoxikatekolaminer i dygnsmängd urin
Metylfenidat, U-
Metylmalonsyra, S- Metylmalonat i serum
MG-test, förenlighetsprövning MG-test, förenlighetsprövning
Mi-2 autoantikroppar Mi-2 autoantikroppar
Mianserin, S- Mianserin i serum
Microsporidia -
Mikroglobulin, Beta-2-, S- Beta2-mikroglobulin i serum
Mikroglobulin, Beta2, U- Beta2-mikroglobulin in urin
Mikroskopi, allmän Mikroskopi, allmän
Mirtazapin, S- -
Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Missbruksläkemedel och växtdroger
Mitokondrieantikroppar (AMA) Mitokondrieantikroppar (AMA)
Morbilli, genompåvisning (PCR) -
Morbillivirus, serologi -
Morfin, S-, P- -
MRSA (Meticillin-resistent Staphylococcus aureus) Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) odling
MuSK-antikroppar (muskelspecifik tyrosinkinasreceptor) Antikroppar mot muskelspecifik tyrosinkinasreceptor i serum
Mycoplasma genitalium, PCR med makrolidresistens-test Mycoplasma genitalium, PCR med makrolidresistens-test
Mycoplasma pneumoniae antikroppar Mycoplasma pneumoniae antikroppar
Mycoplasma pneumoniae genompåvisning (PCR) Mycoplasma pneumoniae genompåvisning (PCR)
Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA
Myeloperoxidas antikroppar Myeloperoxidas antikroppar
Mykobakterie-diagnostik Mikroskopi, odling samt PCR
Mykofenolsyra, P, S- Mykofenolsyra i plasma
Myoglobin, S- Myoglobin i serum
Nasofarynx (NPH) -odling Nasofarynx (NPH) -odling
Natrium, Dv-, Kalium, Dv-, Klorid, Dv-, Karbonat, Dv-, pH, Dv- Natrium i dialysvätska, Kalium i dialysvätska, Klorid i dialysvätska, Karbonat i dialysvätska, pH i dialysvätska
Natrium, S, tU, U-Na Natrium i serum, Dygnsmängd natrium i urin
Neuronala antikroppar
Neuronspecifikt enolas (NSE), S- Neurospecifikt enolas (NSE) i serum
Neuropeptid K, fP- Neuropeptid K i plasma efter fasta
Noonan syndrom 1, B- -
Nortriptylin, S- Nortriptylin i serum
NT-proBNP, S- NT-proBNP i serum, Natriuretisk peptid typ B i serum
Ockelbosjuka (Sindbis serologi) -
Olanzapin, S- Olanzapin i serum
Oligosackarider, U- -
Opiat, U- screen Opiater screening i urin
Organiska syror, U- Organiska syror i urin
Ornitos (papegojsjuka) Ornitos (papegojsjuka)
Orosomukoid, S- Orosomukoid i serum
Osmolalitet, S, U- Osmolalitet i serum/urin
Osteokalcin, S- Osteokalcin (markör för ben-nybildning) i serum
Oxalat, U- Oxalat i urin
Oxkarbazepin, P, S- Oxkarbazepin i plasma/serum
Pankreasamylas, P- Pankreasamylas
Pankreatisk polypeptid, fP- Pankreatisk polypeptid i plasma efter fasta
Paracetamol, S- Paracetamol i serum
Parasiter (tarm) Parasiter (tarm)
Parasiter i blod, annat än Malaria – Trypanosoma Parasiter i blod, annat än Malaria – Trypanosoma
Parenkymskademarkörer Parenkymskademarkörer i spinalvätska
Parietalcellsantikroppar (PCA) Parietalcellsantikroppar (PCA)
Parotit/Påssjuka Parotit/Påssjuka
Parvovirus B19 = erytrovirus, genompåvisning (PCR) Parvovirus B19 = erytrovirus, genompåvisning
Parvovirus B19, serologi -
Pepsinogen A, fS- Pepsinogen 1 i serum efter fasta
Perfenazin, S- Perfenazin i serum
Pertussis odling PCR Pertussis odling PCR
Pertussis serologi Pertussis serologi
PEth, Fosfatidyletanol, B- -
Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp
Pleuravätska Pleuravätska-odling och mikroskopi
Pneumocystis jiroveci Pneumocystis jiroveci (tidigare carinii) påvisning
Pneumokocker, serologi -
PNH, B- Paroxysmal Noctum Hemaglobinuri (PNH) i helblod
Poliovirus -
Polyomavirus (JC,BK) PCR (viruspåvisning DNA) -
Porfobilinogen, PBG, U- Porfobilinogen i urin, kvalitativt
Porfobilinogen, U-, kvant Porfobilinogen i urin, kvantitativt
Porfobilinogendeaminas, B(Ery)- Porfobilinogen deaminas i erytrocyter av helblod
Porfyrin, total, F- Porfyrin, total i faeces
Porfyrin, total, P- Porfyrin, total i plasma
Porfyrin, total, U- Totalporfyrin i urin
Porfyriner, fraktionering, F- Porfyriner, fraktionering i faeces
Porfyriner, fraktionering, U- Porfyrinfraktionering i urin
Porfyriutredning
Precipiterande antikroppar, S- Precipiterande antikroppar
Pregnantriol, U- Pregnantriol i urin
Progesteron, P- Progesteron i plasma
Proinsulin, S- Proinsulin i serum
Prokalcitonin P, S Prokalcitonin i plasma eller serum
Prokollagen III peptid, S- N-terminal propeptid av typ III prokollagen
Prolaktin, Prolaktin monomert, S- Prolaktin, Prolaktin monomert i serum
Prostataspecifikt antigen, fritt, S-, S-PSA fritt Kvot fritt PSA/total PSA i serum
Prostataspecifikt antigen, S, S-PSA Prostataspecifikt antigen i serum, PSA i serum
Protein 14-3-3, Sp- Påvisning av protein 14-3-3 i likvor med Western blot teknik
Protein C, P- Protein C i plasma
Protein HC/Kreatinin, index, U- -
Protein S, fritt, P- Protein S, fritt i plasma
Protein, Csv- Protein i scerebropinalvätska, protein i likvor
Protein, total, P-
Protein, tU, U-
Proteinas-3-antikroppar Proteinas-3-antikroppar
Proteinelektrofores, S- Elektrofores av proteiner i serum
Proteinelektrofores, tU- Elektrofores av proteiner i urin
Proteinfraktioner, Csv- Proteinfraktioner i cerebrospinalvätska, Proteinfraktioner i likvor
Protrombin, genotyp, B- Protrombin genotyp i helblod
Protrombinkomplex, P, kP-, PK Protrombinkomplex i plasma/kapillär plasma, PK i plasma/kapillär plasma
Pseudomonas antikroppar Pseudomonas antikroppar
PTH Biointakt P- -
PTH P-, Parathyreoideahormon Parathyreoideahormon i plasma, PTH i plasma
PTHrP, Parathormonliknande peptid
Puumala virus IgM och IgG antikroppar Puumala virus IgM och IgG antikroppar
Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6), P- Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6)
Q-feber serologi -
Quantiferon TB-Plus (4 rör) Interferon Gamma Resease Assay, IGRA, för bedömning av latent tuberkulos
Renin, P- Renin i plasma
Respiratory syncytial (RS) virus genompåvisning RNA Respiratory syncytial (RS) virus genompåvisning RNA
RET He, Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent, B- Retikulocyt hemoglobin ekvivalent B
Retikulocyter, B- Retikulocyter i helblod
Retinol (Vitamin A), S- Retinol (Vitamin A) i serum
Reumafaktor, IgM (RF IgM) Reumafaktor (RF)
Rickettsia Rickettsia
Risperidon, S- Risperidon i serum
Ristocetin Co-faktor, P- Ristocetin Co-faktor i plasma
Rivaroxaban, P- Rivaroxaban, P-
RNA-analys hematologi RNA-analys hematologi
Rubella immunitetsprövning Rubella immunitetsprövning
Rufinamid, P-, S- Rufinamid
Salicylat, S- Salicylat i serum
Salmonella serologi Salmonella serologi
SARS CoV-2 IgG Antikroppar SARS CoV-2 IgG Antikroppar
SARS-CoV-2 genompåvisning RNA (Covid-19) SARS CoV-2 genompåvisning RNA
Schistosoma Schistosoma
Selen, S- Selen i serum
Sertralin, S, P-
Sfärocytos, B- Sfaerocytos
SHBG, P- Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) i plasma
Sinus Sinus
Sirolimus, B- Sirolimus i helblod
Smittspårning av ESBL-CARBA Smittspårning av ESBL-CARBA
Smittspårning GAS Smittspårning GAS
Spektrofotometri, Celler och Protein, Csv- Spektrofotometri, Celler och Protein
Spermaanalyser Spermaanalyser
Spice, P, U-
Sporprover Sporprover - Biologiska indikatorer
Springmask (Enterobius vermicularis) Springmask (Enterobius vermicularis)
Sputum-odling Sputum, odling och mikroskopi
SR (Erytrocyternas sänkningsreaktion), vB- Sänka i helblod, SR i helblod
Stafylokock serologi (ASTA, anti-teiconsyra) -
Steroidmönster, tU- Steroidmönster
Streptokock-serologi (ASO, ADNas B) -
Sulfametoxazol, P, S- Sulfametoxazol i serum
Sulfonamid, S- Sulfonamid
Svalgodling (betahemolytiska streptokocker) Svalgodling (betahemolytiska streptokocker)
Svamp genompåvisning (PCR) Svamp genompåvisning (PCR)
Svamp, jästsvampar (Candida) Svamp, jästsvampar (Candida)
Svampantigen Beta-D-glukan Svampantigen Beta-D-glukan
Svampodling, hudskrap, naglar och hår Svampodling, hudskrap, naglar och hår
Syfilis Syfilis
Sårodling Sårodling
Takrolimus, B- Takrolimus
Tau-Protein, Csv- Tau-Protein i spinalvätska (likvor)
TB-diagnostik Mikroskopi, odlin samt PCR
TBE-virus (Tick-borne encephalitis; fästningsencefalit) TBE-virus (Tick-borne encephalitis; fästningsencefalit)
Teofyllin, S- Teofyllin i serum
Testosteron, P- Testosteron i plasma
Tetanus-antikroppar -
Tobramycin, S- Tobramycin i serum
Tokoferol alfa (vitamin E), S- Tokoferol, alfa i serum
Topiramat, P-
Toxocara-antikroppar Toxocara-antikroppar
Toxoplasma gondii PCR -
Toxoplasma, serologi -
TPMT (tiopurinmetyltransferas), B- Tiopurinmetyltransferas (TPMT) i helblod
Trace protein, beta-, Csv- Beta-trace protein i spinalvätska
TRAK = antikroppar mot tyreotropin,TSH receptor -
Trakealsekret Trakealsekret, odling och mikroskopi
Tramadol, screen U- Tramadol screening i urin
Transferrin receptor, löslig (sTfR) S- Transferrin receptor (sTfR) löslig i serum
Transferrin, S- Transferrin i serum
Transferrinmättnad, S- Transferrinmättnad i serum
Transfusionskomplikationsutredning Transfusionskomplikationsutredning
Transglutaminas autoantikroppar (TGA IgA) Transglutaminas autoantikroppar
Transketolas, B(Ery)- (Tiamin) Transketolas i helblod
Transtyretin, P- Transtyretin i plasma
Triglycerider, fS,S, Asc, Pv
Trijodtyronin fritt, S-, S-FT3 Fritt T3 i serum, Fritt trijodtyronin i serum
Trikinos (Trichinella) -
Trimetoprim, P, S- -
Trimipramin, P, S- Trimipramin i serum eller i plasma
Trombocytantikroppar, B- Trombocytantikroppar i helblod
Trombocytpartikelkoncentration, B-TPK Trombocyter i helblod,
Troponin I hs, S- Troponin I hs i serum
Troponin T hs Troponin T hs
Tryptas Tryptas i serum
Tularemi genompåvisning (PCR) Tularemi PCR, påvisande av DNA från F. tularensis
Tularemi serologi (Harpest) Tularemi serologi
Tularemi, odling Tularemi odling (växt av F. tularensis)
TWAR (Chlamydia pneumoniae) serologi -
Tvärstrimmig muskel, antikroppar mot -
Tyreoglobulin autoantikroppar Tyreoglobulin autoantikroppar
Tyreoglobulin, S- Tyreoglobulin i serum
Tyreoidea, analytisk interferensutredning -
Tyreoideaperoxidas (TPO) antikroppar Tyreoperoxidas (TPO/mikrosomala) autoantikroppar
Tyreoideastimulerande hormon, S-, S-TSH TSH i serum, Tyreoideastimulerande hormon i serum
Tyroxin fritt, S-, S-FT4 Fritt T4 i serum, Fritt tyroxin i serum
Tyroxinbindande globulin (TBG), S- Tyroxinbindande globulin (TBG) i serum
Urat, S, tU, U- Urat i serum eller urin, Urinsyra i serum, Dygnsmängd urinsyra i urin
Urea, S, tU-,U,Dv- Urea i serum, Dygnsmängd urea i urin
Urinodling Urinodling
Urinsten Urinsten
Urinsticka kvalitativ, U- Urinsticka, kvalitativ
Used,U- Urinsediment, U-
Vaginalsekret, odling och mikroskopi Vaginalsekret, odling och mikroskopi
Valproat, S-
Vancomycin, S- Vancomycin i serum
Vanillinmandelat, tU-
Varicella zostervirus, serologi Varicella zostervirus, serologi
Varicella/zoster genompåvisning (PCR) Varicella/zoster genompåvisning (PCR)
Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP), fP- Vasoaktiv Intestinal Peptid (VIP) i plasma efter fasta
Venlafaxin, S, P-
Vibrio odling Vibrio odling
Vitamin D, S- Vitamin D i serum
VRE (Vankomycin resistenta enterokocker) RE (Vankomycin resistenta enterokocker) = GRE (Glycopeptide resistant enterococcus)
vWF, P- von Willebrandfaktor i plasma
Yersinia-serologi Yersinia-serologi
Ytodling Ytodling
Zink, S- Zink i serum
Zolpidem, U-
Zopiklon; Zaleplon, Mix-metod, U-
Zuklopentixol, S- Zuklopentixol i serum
Ögonpunktat Ögonpunktat, odling och mikroskopi
Öronsekretodling Öronsekretodling,mellanöra och hörselgång
Östradiol, P- Östradiol i plasma